ATELIER 6, s.r.o. založili na jaře roku 1992 Libor Čížek, Ondřej Moravec, Michal Nekola a Radek Šíma, absolventi FA ČVUT v Praze.

Architektonická kancelář má 12 členů a sídlí na pražském Žižkově. Rozsah naší práce je komplexní – projektování staveb většiny typologií, včetně návrhů interierů a zahrad, dále se zabýváme urbanismem a územním plánováním. Zajišťujeme veškeré činnosti spojené s návrhem, povolením, přípravou a kontrolou realizace stavby.

Rozsah poskytovaných služeb:

 územně-ekonomické poradenství, studie výtěžnosti pozemků a staveb

 projektové dokumentace všech stupňů

 územně plánovací podklady a dokumentace

 zastupování investora při projednání dokumentace a vyřízení rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

 autorský dozor projektanta při realizaci stavby

 technický dozor investora při realizaci stavby

 spolupráce při kolaudačním řízení stavby a dohled nad odstraňováním vad a nedodělků

 návrhy a projekty interiérů budov, design nábytku a doplňků

ATELIER 6, s.r.o.

Rokycanova 30, 130 00 Praha 3
Tel: +420 222 590 946
E-mail: a6@a6.cz, fakturace@a6.cz
ID datové schránky: 5vsnyni
IČO: 26163535
DIČ: CZ26163535

Společnost zapsaná u MS v Praze oddíl C, vložka 75933.

Mapy.cz ↗ Google Mapy ↗ Apple Mapy ↗

Ing. arch. Libor Čížek, jednatel
ČKA č. 02436 → cizek@a6.cz

Ing. arch. Ondřej Moravec, jednatel
ČKA č. 02437 → moravec@a6.cz

Ing. arch. Michal Nekola, jednatel
ČKA č. 02435 → nekola@a6.cz

Ing. arch. Radek Šíma, jednatel
ČKA č. 02433 → sima@a6.cz

Ing. arch. David Jansík
jansik@a6.cz

Ing. arch. Lenka Konopková
konopkova@a6.cz

Ing. arch. Štěpán Braťka
ČKA č. 05555 → bratka@a6.cz

Ing. arch. Michal Kubíček
kubicek@a6.cz

Ing. arch. Gabriela Dvořáková → dvorakova@a6.cz

Bc. Kristýna Hořejší
horejsi@a6.cz

Ing. arch. Lucie Staňková → stankova@a6.cz

Ing. arch. Josef Habersberger
habersberger@a6.cz

Ing. arch. Pavla Janečková
ČKA č. 05234 → janeckova@a6.cz