Česky   English

foto: BoysPlayNice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vila H

adresa: Praha, Podolí, Na vrstvách
investor: soukromá osoba
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 2011
realizace: 2016

OTÁZKA

Ovšem. Ještě je to kůže.
Co vespod?
Spodium kostí.
A je to už láska?
Myslím: hloub.

Jiří Staněk – Oortův oblak, 1995


Objekt se nachází v kvalitní rezidenční vilové zóně Podolí, na parcelách číslo 1366/1 a 1366/2. Pozemek je relativně rozlehlý – 1226 m2 veliký, tvaru téměř pravidelného protáhlého obdélníka, s výrazným výškovým rozdílem. Kratší strany obdélníka jsou na jihovýchodní straně vymezeny ulicemi Na vrstvách a Kaplická, na severozápadní straně ulicí Nad cihelnou. Delší – severovýchodní a jihozápadní hranice parcely sousedí s pozemky stávajících rodinných domů.
Na pozemku se nachází stávající dvoupodlažní podsklepený objekt, který bude odstraněn.
Navrhovaná vila reaguje na prudký svah pozemku jdoucí severovýchodním směrem a umožňuje, jak svým dispozičním uzpůsobením, tak i terasovitým řešením zahrady, využívat víceméně bezbariérově podstatnou část parcely.
Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, v principu ve tvaru písmene „L“, které se otevírá západním směrem do zahrady a k atraktivnímu výhledu na Vltavu a protější vrch Dívčí hrady. Z ulice Na vrstvách, kde se nachází hlavní vstup do domu a zároveň vjezd do garáže, se pohledově uplatňuje pouze horní podlaží a dům tak působí jako přízemní. Delší strana písmene „L“ je vedena rovnoběžně se severovýchodní hranicí parcely ve vzdálenosti 3m od plotu, v severní části se odklání západním směrem, tak aby se zvětšil odstup od stávajícího objektu a zároveň severozápadní čelo tohoto ramene přebírá ortogonální systém sousedního objektu. Kratší strana jdoucí jihozápadním směrem se odklání od ulice Na vrstvách, tak aby před garáží vzniklo dostatečně hluboké parkovací stání pro dva automobily. Přístup na pozemek je umožněn i v nejnižší části, z ulice Nad cihelnou. Střecha objektu je plochá, ozeleněná, v severozápadní části se mírně snižuje.
Navrhovaná vila má půdorys ve tvaru písmene „L“, jehož jednotlivá ramena na úrovni přízemí tvoří obytná část v severozápadním křídle a ložnicová část v křídle jihozápadním. Mezi oběma křídly se nachází hluboká terasa, otevřená přes obě nadzemní patra, krytá střechou. V pokračování klínu terasy se v interieru, v samém středu dispozice, nachází výtah, který svým vertikálním pohybem bezbariérově propojuje všechny tři výškové úrovně a v návaznosti na ně i podstatnou část zahrady. Na výtah bezprostředně navazuje také schodiště se „zrcadlem“. Střecha nad terasou je před západní fasádou severozápadního křídla přetažena a kryje tak pokračování terasy před obytným prostorem.

Objekt je formálně uzavírán na vnějších stranách a naopak otevírán odebíráním hmoty směrem do zahrady a k dálkovým výhledům.
Koncept vnějšího povrchu kůže a vnitřního rodinného, intimního, měkkého poloatria je vyjádřen i materiálově – kamenný obklad tvořící mozaika z různých typů a velikostí kamene, kontra vrstvení dřevěných materiálů žaluzií a obkladů stěn, terasy i stropu. Ačkoli je kubisticky obroušený půdorys vily atriem rozdělen do dvou částí, tak oblouk střechy je spojuje do jednoho celku.


Vstup do vily se nachází na východním rohu objektu, na úrovni patra a je zdůrazněn odebráním hmoty pod přetaženou střechou. Vstupní hala se šatnou navazuje na trojgaráž a sklady v „ložnicovém“ křídle a na halu s vertikálními komunikacemi (schodiště, výtah) v křídle obytném. Zároveň ze vstupní haly vede světlík do ložnicové části přízemí. Ze schodišťové haly se vstupuje do pokoje pro hosty se samostatným sociálním zázemím a do čajové kuchyňky. V prodloužení osy vstupu se dostaneme do horní úrovně hlavního obytného prostoru s průhledem dolů a s dvěma pracovnami. V přízemí se nachází spodní část obytného prostoru se samostatnou, pohledově však spojenou, kuchyní, dále spíž, wc a z exterieru přístupný sklad. Terasa před obývacím prostorem umožňuje propojení se zahradou a venkovní kryté sezení. Do ložnicové části přízemí vstupujeme přes šatnu – chodbu, ze které jsou přístupné jednotlivé místnosti, orientované do zahrady – koupelny (dětí, společná a rodičů), ložnice rodičů a dva dětské pokoje. Na konci šatny se nachází úklidová místnost s příležitostnou toaletou. Všechny tři pokoje mají samostatné šatny.
V suterénu je umístěno technické zázemí objektu, domácí práce, sklep, sklad zahradního náčiní a fitness se saunou a nezbytným sociálním zázemím. Ze schodišťové haly můžeme na úrovni suterénu vstoupit, pod konzolou obytné části, přímo do zahrady. Atrium pod terasou přízemí umožňuje vstoupit přímo ze zahrady také do místnosti domácích prací, sklepu a skladu zahradního náčiní.

Projekt a profese: BBD, s.r.o.
4
3

2

1
 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.