Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sídlo firmy Veskom

adresa: Praha 10, Hostivař, Dolnoměcholupská
investor: Veskom, spol. s r.o.
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 2002
realizace: 2009

Záměr investora

Záměrem investora bylo vybudování nového školícího centra alternativních energií, administrativních a skladových prostor, které slouží jednak pro vlastní potřebu, jednak pro potřebu sesterských organizací společnosti VESKOM, spol. s r.o.

Firma VESKOM, spol. s r.o. a její sesterské organizace se zabývají návrhy, obchodem, dodávkou, montáží a servisem energetických zdrojů a jejich celků v oblastech alternativních zdrojů tepla – tepelných čerpadel, zdrojů a úprav stlačeného vzduchu a průmyslového chlazení.

Architektonické řešení

Architektonické řešení areálu firmy Veskom při požadovaném jednom vjezdu řeší oddělení administrativního provozu u vstupu do areálu od vlastního příjmového a skladovacího prostoru firmy.

Objekt administrativy je směrem k Dolnoměcholuské ulici představen a přirozeně tak odcloňuje skladové prostory areálu. Třetí nadzemní podlaží je uskočeno, čímž vznikají směrem k této ulici prostory terasy a zelené střechy a objekt se tak přizpůsobuje výškovému charakteru sousední budovy Servodata. Pohledově exponovanou západní fasádu tvoří celoprosklené plochy vnitřní chodby a zasedacích místností překryty horizontálními hliníkovými žaluziemi, což zvyšuje dojem odlehčení celé stavby a zároveň podporuje pocit solidnosti a kvality firmy.

Materiály použité na obvodových pláštích v principu barevně vycházejí z modré barvy loga firmy. Modrá barva bude kombinována s šedostříbrnou barvou přírodního hliníku a přirozenou barvou pohledového betonu.

Objekt Administrativní části se sestává s 6ti modulů 6 x 12,5m, tedy celkové délky 36m. Administrativní objekt je o 3NP, přičemž 3.NP je navrženo jako ustupující. Vstup do administrativy je řešen ze strany západní.

Směrem na jih je k objektu přistavěn „krček“ o 1NP, který obsahuje ploch skladů, archivů, a šaten. Objekt se sestává opět z 6ti modulů 6 x 6,7 m a odděluje administrativu od skladové haly.

Skladová hala je půdorysných rozměrů 20 x 50 m a výška horní hrany atiky je navržena 6 m nad projektovou nulou (hrubá podlaha 1NP). Na západní straně je řešeno parkování a příjem do dílny. Parkování je částečně kryto zavěšenou markýzou a od vstupního prostoru do administrativy je odděleno clonící stěnou. Zásobování kamionem je řešeno z východní strany. Je opět kryto zavěšenou markýzou a úroveň komunikace je snížena o 1,2m pod úroveň projektové nuly.
2

1

 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.