Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodinný dům "U dubu"

adresa: Praha 4, Braník, ul. U Dubu
investor: soukromá osoba
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 01/2006
realizace: 04/2008

Hlavním záměrem bylo stávající rod.dům o dvou bytových jednotkách změnit a zrekonstruovat na dům - vilu o jedné bytové jednotce tak, aby reagovala na nové funkční, kompoziční a estetické požadavky investora.

Principy návrhu

1. vytvoření hlavní vstupní části spojením stávajících domovních schodišť
2. navržení centrálního schodiště s výtahem
3. vzájemné propojení obytných prostor a vytvoření atypického interiéru, který se bude prolínat celou budovou
4. upravit exteriér a okolí domu tak, aby odpovídal navrženému interiéru
5. hlavní zásady doplnit o nezbytné dílčí technické řešení, detaily a vhodné materiály

Rekonstrukce rod.domu byla rozsáhlá. Řešila nové prostorové uspořádání budovy, ale také rekonstrukci budovy samotné (výměna oken, podlah, zábradlí, oprava a nové fasády, atd.). Návrh dále řešil kompletní výměnu a úpravu technického zázemí a inženýrských sítí budovy. Ze stávajícího domu zůstala v podstatě hrubá nosná stavba do které se také sem tam zasahovalo.

Popis původního stavu

Jednalo se o rodinný dvojdům, s osově souměrným umístěním dvou identických bytových jednotek. Dům je ve velmi svažitém terénu, proto byl koncipován jako víceúrovňový( tzn. že každé podlaží je ve dvou výškách).

Dům má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Třetím nadzemním podlažím je nazývána obytná zelená střecha s krytým výstupním schodištěm. Střecha je částečně plochá, částečně do segmentového oblouku jako na okolní zástavbě.

Stručný popis navrhovaného objektu

Navrhované stavební úpravy vedly k sloučení bytových jednotek do jednoho bytu. Veškeré duplicity (schodiště, kotelny, dva hlavní vstupy) byly odstraněny a nahrazeny funkčně tak, aby dispoziční řešení odpovídalo rodinné vile o jedné bytové jednotce.

Centrální skleněný prostor schodiště s výtahem prochází celým domem a na něj jsou v různých výškách „nalepeny“ prostory další( obytný, společenský, rekreační, soukromý, odpočinkový,….). Tyto prostory jsou rovněž propojeny průhledy v místech bývalých bočních schodišť.

Orientace domu ke světovým stranám je velmi dobrá, jih obytné místnosti, sever prostory nevyžadující tolik světla.

Materiálové řešení – kámen, dřevo, nerez, stěrka, sklo, terazzo, vitrablok
Mobiliář – převaha atypického – návrhy autora
5
4
3
2

1

 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.