Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturní centrum Střelnice Turnov

adresa: Turnov, ulice Markova
investor: KC Turnov, s.r.o.
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 2000
realizace: 10/2008

Generální projektant - Němec Polák
Výtvarná díla - Pavla Gregorová, Tereza Svobodová
Náklady - CZK 188 mil. (vč. interieru, divadelní technologie a úpravy náměstí)
Zastavěná plocha - 2038 m2
Obestavěný prostor - 23 480 m3
Generální dodavatel - Bak Trutnov
Dodavatelé - K&N - stavební společnost, DVD Jaroměřice, ALAX

Fotografie - Filip Šlapal

Kulturní dům slouží různým typům využití: malý variabilní sál, divadelní restaurace s barem, informační centrum, zkušebna s nahrávacím studiem, velký sál, klubovny, učebny, a v nejvyšším podlaží kanceláře KC Turnov a byt správce.

Dům vytváří nový městský prostor - otevírá své přízemí aktivitám s celodenním využitím - informační centrum na nároží a restaurace s předzahrádkou v podloubí. Nároží je vytvořeno ustoupením fronty v půdorysu tak, aby vertikální dominantou náměstí byl kostel Narození Panny Marie. Západní fasáda reaguje na drobné měřítko zástavby Markovy ulice.

Trojúhelník tří domů - kostel, smuteční síň a kulturní centrum - provázaný viditelně (rytmem sloupů a opěrných pilířů, materiálem) i tušeně(…).

Zvolený materiál vychází z materiálu kostela, opěrné zdi v Markově ulici a v širším měřítku i celého regionu. Pískovec jako materiál Českého ráje - dům je blokem kamene, který věž kostela odebíráním hmoty brousí do jednotlivých ploch - faset a upomíná tak na turnovskou tradici opracovávání kamene - českého granátu.

Po setmění, se začátkem kulturních akcí, stíny odhalí skryté - křížovou klenbu.

Objekt má dva vstupy pro veřejnost - hlavní, s krytým předjezdem, z prostoru náměstí, druhý, bezbariérový vstup do sálu a KC, z Markovy ulice. Ve východní části náměstí je umístěn zásobovací vjezd a vstup pro herce.

V přízemí objektu se nachází infocentrum a restaurace, dále vstupní hala se šatnou, bar a zejména malý sál - variabilní prostor se vstupy na dvou výškových úrovních, který lze přestavět pomocí „praktikáblů“ a disponuje nezbytným zázemím šaten a skladů. Dále jsou na úrovni přízemí umístěny obslužné provozy kulturního domu: zázemí restaurace, garážový a manipulační prostor, sklady a TZB.

Tříramenné schodiště, s autorskou textilní tapetou, dvojicí lustrů a horním světlíkem, propojuje vstupní halu v 1.np s foyer před velkým sálem v patře. Z foyer je přístupný bar s venkovním atriem, venkovní balkon nad hlavním vstupem a v pokračování centrálního schodiště i balkony sálu a osvětlovací a zvuková kabina. Po stranách schodiště - dva vstupy do hlavního sálu a mezi nimi zázemí s jídelními výtahy do kuchyně restaurace. Jednoduchý prostor sálu - zdobený na pravé stěně historickými dřevěnými terči, dlouhodobě zapůjčenými turnovským muzeem. Na levé stěně průstřely, kterými uvidíte vždy jen v jednom bodě, v ose vstupu, křížek na vrcholu věže kostela. Jeviště je přístupné ze skladového zázemí a hereckých šaten umístěných v mezipatře, pod jevištěm velkého sálu. Na bezbariérový vstup navazuje část kluboven s cvičebnou.

Třetí nadzemní podlaží je přístupné vertikálními komunikacemi a nachází se zde kanceláře Kulturního centra Turnov a bytu správce.
Střecha, navržená jako zelená, nebyla z finančních důvodů realizována.

Součástí čelní fasády do náměstí bude výtvarné dílo "KULTURA"
Davida Černého
.

Charakteristika díla:

Zelené oko svítí do tmy, mrká a snaží se zmapovat okolní prostor.
Tělo mění zvolna barvy a do tmy září chvíli zlověstnou fialovou,
pak celou délkou trupu proběhnou modré pruhy a ozve se klavírní mezihra
oznamující čtvrthodinu. Oko zmizí a na jeho místě prolétne nápis
co je na programu zítra.

Ohromné, i když svým způsobem roztomilé zvíře zvané kultura.
Je uzavřené za sloupy před vstupem do koncertního sálu.
Co kdyby utekla a začala své mláďátka trousit po zemi.
Tyto malé potvůrky infikují během krátké doby značnou část spoluobčanů.
Obyvatelé ze začnou měnit na hudebníky, spisovatele a malíře, sem tam i nějaký architekt.
Dělníci si u soustruhů hrají na zobcové flétny, na úřadech je každý druhý kafka.
V hospodě chlapi u piva mluví ve verších. Zavládne chaos. Anarchie.
Ale někdo přeci musí hákovat na nás, skutečné UMĚLCE.
Snad nemůže utéct doufám v skrytu duše. Je pořádně přivázaná? A kde se tady vzala,
ptám se.

V srdci českého ráje, že by se zhmotnila jako pro zemi spásná samice,
jako koncentrace všeobecné nutnosti po ní samé.
A nepotřebujeme ji vlastně?


5
4
3
2

1

 
7
6
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.