Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sláva barokní Čechie

adresa: Palác Golz – Kinských, Praha 1
investor: Národní galerie v Praze
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 2000
realizace: 2001

Předmětem řešení bylo navrhnout a vypracovat projekt instalace druhé části výstavy Sláva barokní Čechie, která byla hlavním výstavním projektem Národní galerie v Praze na rok 2001. Nazýval se Svět baroka v Čechách a je dále členěna na šest dílčích oddílů: 1. ozvěna majestátu, 2. chráma a klášter, 3. zámek a palác, 4. město, 5. vesnice a 6. exil. Jako výstavní prostor byl vybrán pozdně barokní palác Golz – Kinských na Staroměstském náměstí. Výstavní prostory se nacházeli ve 2. a 3. nadzemním podlaží paláce. Jednalo se o 21 různě velkých místností, s přirozeným osvětlením okny s možností jejich zatemnění. Světlá výška místností ve 2.np je okolo 5,2 metrů ve 3.np je o jeden metr nižší.
4
3
2

1

 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.