Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interier restaurace Peklo

adresa: Strahovský klášter, Praha 1
investor: Prant, spol. s.r.o.
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 02/1994
realizace: 03/1994

Historie

Původní vinný sklep s diskotékou užívaný zahraničním provozovatelem byl ve velmi krátké době rekonstruován na luxusní restauraci v samém centru historické Prahy v blízkosti Pražského Hradu a Strahovského kláštera.

Jednalo se o členité organické podzemní prostory vytesané již ve 12.století do pískovce. Původně jeskyně, převážně za Karla IV, sloužila jako vinné sklepy, kde se uskladňovalo přivážené víno z Francie. Později zde byla provozována vinárna a v minulém století do devadesátých let vlastník prostory pronajímal k volné zábavě různým zájemcům s minimálním sociálním zařízením a s absencí jakéhokoliv technického zázemí, avšak s nezaměnitelnou atmosférou místa. Po roce 1992 byly prostory částečně rekonstruovány na diskotéku s barem. V roce 1994 došlo ke změně nájemce. Firma Prant, spol.s.r.o. oslovila firmu D-INTERIER s požadavkem kvalitního a rychlého řešení, které by umožňovalo vytvořit luxusní, originální restauraci se specifickým přístupem k zákazníkovi.

Firma D-INTERIER oslovila naši firmu s tímto požadavkem.

Návrh a realizace

Návrh řešil poměrně rozsáhlou rekonstrukci s malým časovým prostorem na realizaci a projednání s dotčenými orgány státní správy. Práce na rekonstrukci se stala pro mnohé opravdovým peklem, ale zároveň bylo jakousi zkouškou zúčastněných a získání dalších zkušeností pro budoucí vývoj atelieru.
Realizací bylo zasaženo takřka vše. Od stavebního řešení(bourání původních zděných konstrukcí, nové podlahy, úprava vstupu a schodiště, ocel.kce u vstupní haly, atd.), petrifikaci a čištění pískovcových stěn , vybudování nového technického zázemí a zařízení. Dále bylo nutné kompletně předělat či zbudovat technickou infrastrukturu (zti, elektro, vytápění, vzduchotechnika), vytvořit nové sociálního zařízení a zázemí pro hosty i personál a vybudovat víceúrovňovou kuchyň.

Půdorysné členění

Je velmi rozmanité a lze jej rozdělit takto:
a/ vstupní část se schodištěm
b/ kuchyň a office
c/ sociální zařízení
d/ šatnu s recepcí
e/ prostor restaurace s původním jezírkem
f/ bar, diskotéka, jezírko 2 a dórský pískovcový sloup
g/ spojovací cihelný tunel

Interiér

Interiér byl dodán atypický (bary, šatní skříně, židle,stoly, přemístitelné paravany, sedačka u vstupu, klubové sezení, nástěnné lampy, atd.).
Prostory byly rovněž doplněny o výrazné umělecké předměty a díla.
Nasvětlení kleneb, stěn ,um.děl a atyp.mobiliáře bylo promyšleně provedeno se snahou o divadelní, dramatický nádech a vyznění.
Dále byla dotvořena zvuková pohoda a rozmístěny mini reproduktory tak, aby co nejméně narušovaly hodnotné prostory.

Resumé

I přes nepříjemnou dohru a dominový efekt (investor-dodavatel-architekt), kdy investor nezaplatil převážnou sumu dohodnutou ve smlouvě o dílo vznikl během velmi krátké doby osobitý interiér, který slouží bez jakýchkoliv změn dodnes.
 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.