Česky   English

pavilon zábavy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavilon a hospodářský objekt

adresa: Štědronín-Plazy, okres Písek
investor: soukromí investor
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 06/2013
realizace: 06/2015

Lokace a urbanisticko-architektonické řešení:

Obec Plazy se nalézá jihovýchodně od Varvažova (cca 2km) v Jihočeském kraji. Po okresní silnici a odbočení je příjezd úzkou lesní cestou v délce cca 400m. Řešené území a jeho charakter má přirozenou historickou stopu. Přímé okolí je charakterizováno zalesněnou krajinou a v jižní části se nachází obec Plazy a dále údolí řeky Otavy se širokým korytem. Řeka se dále pod Zvíkovským Podhradím vlévá do Vltavy a později do přehrady Orlík.
Veliký pozemek ( cca 24000m2) se nachází na mírném jižním svahu s exponovanými výhledy do krajiny a okolní přírody. Pozemek je pohledově ohraničen ze severu lesy, ze západu příjezdovou cestou do obce Plazy a z východu přilehlými loukami. Na pozemku byla před realizací vedena severní příjezdová komunikace s garáží, venkovní travnaté hřiště v jižní části pozemku, sezení u ohniště a hlavní budova rekreační vily.

Majitelé požadovali umístit na pozemek hospodářský objekt s parkingem (rozšíření a rekonstrukce stávající garáže) a objekt pavilonu zábavy tak, aby se „nové - navrhované“ výrazově a hmotově spojilo se stávající vilou a vzájemně vytvořilo jakousi rekreační „usedlost“ s jasnými komunikačními osami. Na pozemku byly dále nově realizovány plochy rekreace – venkovní bazén, tenisový kurt, basketbalová plocha a rovněž byl vytvořen severo-jižní ozeleněný val pohledově oddělující komunikaci a předmětný pozemek.
Hlavním realizovaným prvkem se stal pavilon zábavy, ve kterém tráví majitelé za příznivého počasí převážný čas určený k rekreaci.

Z architektonického hlediska se jedná o komplex stejného vizuálního vyznění. Hlavní stávající budova R.D. a okolní navrhované a realizované stavby pavilonu a hosp.objektu mají obdobné architektonické prvky a členění.
Rovněž použité materiály – nosná dřev.kce, monolitický beton, kamenné prvky, antracitová valbová plechová střecha, vrata a doplňky sjednocují navrhovaný celek. Mezi objekty byl navržen kamen. dvůr ze štětové dlažby komunikačně propojující jednotlivé budovy. Přímo u vjezdu na předmětné pozemky byl realizován vstup a vjezd obdobného materiálového řešení. Netradiční vjezd v lese je „bránou“ do prostoru celého řešeného území.


Architekt: ATELIER 6, s.r.o.,
architektonická kancelář Čížek-Moravec-Nekola-Šíma
Projektant: DM-architekt Ing. arch. Dana Moravcová
Realizace: ArboGard s.r.o.,
Ladislav Nevlida, DiS. – zahradní a krajinná tvorba
2

1

 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.