Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediaprint

adresa: Šterboholská 55, Praha 15, Hostivař
investor: MEDIAPRINT & KAPA PRESSEGROSSO
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 2000
realizace: 2001

Firma MEDIAPRINT & KAPA PRESSEGROSSO se zabývá distribucí tiskovin do sítě prodejen a vlastních regionálních poboček na území České republiky. Realizace vychází z požadavků na dispoziční a provozní uspořádání areálu. Vjezd na pozemek je jediný, jak pro osobní dopravu zaměstnanců, tak pro nákladní dopravu pick-upů, tranzitů a kamionů. Administrativní část provozu je situována v západní, klidové části pozemku, v návaznosti na zrekonstruované křídlo administrativní budovy. K severní části zrekonstruované budovy je dostavěna nová budova administrativy.

Dostavbou do tvaru "L" vznikl reprezentativní prostor v přední části areálu firmy. Zároveň je tak pohledově odcloněna stávající trafostanice se samostatným příjezdem z místní komunikace. Středem provozní části firmy je nová expediční hala o rozměrech 42 na 78 m. Ta přiléhá k západní straně zrekonstruované haly. Stávající hala je využita jako zastřešený prostor expedice. K tomuto řešení nás vedlo jednak celkové dispozičně-provozní a dopravní řešení areálu, jednak vysoké provozní náklady v případě využití jako expediční haly. Expediční hala má na západní straně kryté příjmové rampy pro 10 kamionů, na východní straně prostor expedice, navazující na krytý manipulační expediční prostor pro nakládku roztříděných tiskovin do malých užitkových automobilů.

Vlastní hala obsahuje dva hlavní prostory - distribuční a expediční halu, sloužící třídění, balení a expedici distribuovaných tiskovin, dále tzv. remitendní halu, ve které probíhá třídění a expedice neprodaných tiskovin. Obě haly jsou odděleny dvoupodlažním vestavkem, obsahujícím pomocné provozy a šatny.

Vjezd do areálu Mediaprint je umístěn v jihohozápadním rohu areálu. Vlevo od vjezdu za objektem vrátnice je umístěno parkoviště osobních vozů zaměstnanců. V severozápadní části parkoviště je manipulační prostor se zásobovací rampou pro stravovací provoz zaměstnanců. Doprava nákladních automobilů je vedena jednosměrně kolem nové expediční haly. V jihovýchodní části pozemku je obslužná komunikace snížena o1,1 m pod úroveň podlahy haly pro vykládání a nakládání z ložné plochy nákladních automobilů na rampy. Po vykládce a případné nakládce objíždějí nákladní automobily severní část nové haly a krytým expedičním prostorem pokračují k výjezdu z areálu u vrátnice. Malá nákladní vozidla za vjezdem do areálu odbočují do krytého manipulačního prostoru rekonstruované haly, která je otevřená a průjezdná. Pojízdná komunikace v kryté hale je na stejné výškové úrovni, jako podlaha přízemí expediční haly a administrativní budovy.

Plocha pozemku areálu ... 15.600 m2
Ceková zastavěná plocha ... 5.891 m2
 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.