Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 

Kavalírka - dům pro seniory

adresa: Košíře - Nad Kavalírkou
investor:
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: od 02/2007
realizace:

Urbanisticko-architektonické řešení

Záměrem bylo v dané lokalitě, na předmětném pozemku parc.č. 842 v k.ú.Košíře, navržení, na místě stávajícího školního hřiště, nového komplexu – „domu pro seniory“, který by svým, především, hmotovým členěním a gradací reagoval na prostorové a výškové uspořádání dané lokality a především na specifický a ojedinělý charakter dotčeného pozemku .

Navrhovaný komplex je situován na, v současné době, nezastavěné ploše – původně hřiště.

Z urbanisticko – kompozičního hlediska tento pozemek vytváří jakýsi plochý ostroh mezi výškově velmi rozmanitou zástavbou a plochou vzrostlé zeleně s výhledy směrem východním a severním.

Na jih od řešeného pozemku je zástavba solitérních rodinných domů, resp.rodinných dvojdomů. Západním směrem jsou 4+1 podlažní bytové domy a směrem severozápadním je 4 - 6-ti podlažní komplex gymnázia Nad Kavalírkou. Na východ, resp. severovýchod od řešeného pozemku je nezastavěné svažující se území s plochou veřejné zeleně v lokalitě.
Záměrem bylo vytvořit hmotově – prostorový přechod mezi zástavbou rodinných domů a objektem gymnázia na severozápadě. Proto byla zvolena kompozice dvou zdánlivě solitérních hmotových sekcí, které mají společnou pevnou podnož pro vytvoření vnitřního pobytového poloatria, které je směrem k severozápadu otevřeno z důvodu napojení na systém vzrostlé zeleně.

Dotčený pozemek, určený pro výstavbu DpS, se v části svažuje východním směrem.

Tento výškový rozdíl je v návrhu využit tak, že výšková hladina okolní zástavby je s návrhem v jedné úrovni (objekt gymnázia). Celý komplex výškově postupně graduje od tzv.soklu na východě, v úrovni 2.-1.PP, dále přes spojovací podnož, která je do 2.NP až k hlavním hmotovým sekcím, které jsou 4+1 a jsou směrem k severu terasovitě odstupňovány a tím se minimalizuje hmotové působení v panoramatických pohledech z ul.Plzeňská a protějšího svahu Strahova. Jednotlivé obytné sekce jsou propojeny do úrovně 3.NP, kde jsou v přízemí umístěny obslužné funkce nezbytné k provozu DpS , např. zásobování, jídelnu využitelnou jako společenský prostor včetně přípravy dovážených jídel (např. Eurest), drobné obchody, kavárna-salonek, drobné služby atd, tento provoz je umístěn v poloatriu s možností výstupu na terén, resp. zahradu.

V 1.PPa 2.PP jsou umístěny garáže a je umístěn také prostor Wellness, tedy krytý bazén s rehabilitací, saunou, masážemi, soláriem atd. Část Wellness je umístěna také v 1.NP.

Ve 2.NP je umístěno administrativní zázemí DsP, šatny pro zaměstnance se sociálním zázemím a lékařská ordinace a ošetřovna včetně zázemí – sklady zdravotního materiálu.

Od severu je navržen nový podružný pěší vstup do areálu především k bytům umístěným v 1.-2.PP na východě, kde se předpokládá ubytování samostatných uživatelů.

Hlavní vstup a příjezd s venkovním parkováním je situován z ulice Nad Turbovou v místě dnešního vjezdu do areálu sportoviště. . Na terénu je navrženo parkoviště pro návštěvníky s možností předjezdu sanitních vozů a prostor pro zásobování.

Ze severovýchodu z ul. Nad Kavalírkou je navržen zájezd do podzemních parkingů do 2.PP a vnitřní rampou do 1.PP. Ubytovací jednotky jsou komponovány tak, aby skýtaly co možná nejlepší výhled a zároveň zajišťovaly oslunění.

Střešní partie jsou zazeleněny střešními zahradami. Architektonický výraz byl zvolen jednoduchý, účelný a funkční s důrazem na plochy zeleně uvnitř a vně areálu, včetně orientace ubytovacích jednotek. Konstrukčně je objekt navržen jako monolitický železobetonový skelet s vyzdívanými stěnami z cihelných bloků Porotherm.
 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.