Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Antonie Frýdlant

adresa: Zelená ulice 905, Frýdlant v Čechách
investor: Antonie Hotels, s.r.o.
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 2010/2011
realizace: 06/2012 - 10/2013

Generální dodavatel stavby - CGM Czech, a.s.
Foto autor - Jindřich Řehák

Základní principy řešení

a/ generel – vytvoření celistvého areálu, skládajícího se z relaxační části ( wellness s jezírkem – 1. etapa), ubytovací, společenské a sportovní části ( hotel – 2.etapa) a z části hospodářské a sportovní ( zázemí hotelu – 3.etapa). Budova hotelu a wellness je vzájemně propojena podzemní chodbou.

b/ urbanistické hledisko – vhodné zakomponování hmoty hotelu do stávající struktury zastavění, které je charakterizováno zástavbou rod. domů. Hmota hotelu je navržena terasovitě, kaskádovitě a je zasazena do jižního svahu. Jedná se o třípodlažní objekt s výhledy na město a krajiny Jizerských hor

c/ parter a přímé okolí – nízká zeleň v kombinaci s pěšími cestami a umělým korytem potoka, který vlnitě protéká územím. Koryto je doplněno o jezírko a splav

d/ architektonické hledisko – jasná a přehledná terasovitá hmota s konzolou druhého patra na severu a z jihu přečnívající tvarově a materiálově odlišná hmota venkovního baru-elipsoidu. Tento záměr umocňuje střídmé materiálové řešení s cílem podtrhnout základní myšlenku díla.

e/ interiér hotelu - vzájemné prolínání exteriéru s interiérem. Celým areálem prochází motiv stromu Aloe Dichotoma, nejen v plošných expozicích (tapety v pokojích, skleněné stěny a zástěna recepce), ale i v prostorové formě – sloup v hale. Obdobné prvky jsou i v rámci venkovního elipsoidu, jehož tvar je použit v baru restaurace. Interiérem prostupuje snaha o „minimální“ výraz a jednotné materiálové členění. Bílá barva ( schodiště, bar, sloup, recepce, stěny u krbu), světle hnědá barva( dřev. mozaiková podlaha, kamen.podlaha, dřev.obklad části recepce, dřev.podlaha a stěny ve vinárně), červené odstíny( obložení krbu a vstupní portál-pískovec), nerez doplňky a bet.stěrka na stěnách u hlavního schodiště.

f/ interiér pokojů – působí jednotně a vzdušně se skleněnou jižní stěnou na terasu, odkud je výhled na krajinu a zámek. Materiály – dřevo (dýhovaná kartáčovaná poddýžka) provedené na atyp.nábytku a obkladech, bet.stěrka na stropech, tapety s motivem stromu na stěnách. Zázemí (koupelna s wc) je v kombinaci kam.obkladu červeného a světlehnědého odstínu doplněné o nerez.prvky, skleněné výplně a bílé sanitární zařízení.


Stručný popis stavby
Novostavba hotelové budov – část 1A (pracovně nazývána jako 2. Etapa - budova A) reaguje na stavební objekty, realizované v rámci stavby „Hotel Antonie Frýdlant - 1. Etapa“ v severní části areálu, kde byla postavena budova B – wellness a provedeny parkové a zahradní úpravy s venkovním koupacím jezírkem a parkovištěm.
Novostavba hotelové budovy A je umístěna jižně od budovy wellness. Hmotu hotelu bylo potřeba co nejvhodněji zakomponovat do svažitého terénu s důrazem na ekonomiku projektu a maximální možné využití výhledu na město Frýdlant a panorama hradu a zámku s pozadím masivu Jizerských hor.
Budova je rozdělena do 3 hlavních podlaží, která jsou vzájemně kaskádovitě posunuta o jeden modul délky 7,0m. Pod západní částí 1. PP je vybudováno ještě jedno podzemní podlaží (2.PP), přístupné po samostatném schodišti. Hmota budovy tak kopíruje sklon terénu. Části volných střech spodních podlaží jsou využity pro terasy podlaží vrchních. Většina hotelových pokojů a restaurace včetně hotelové haly tak mají přímý vstup na jižní terasy nebo terén. Vrchní podlaží (2.NP) je částečně vykonzolováno nad parkoviště v severní části. Objekt je modulově členěn v podélném směru 8 x 6,0 m a v příčném směru 4 x 7,0 m. Rozměry hotelu v 1.NP jsou cca 48,75 x 21,65m. Spodní 1.PP i horní 2.NP je kaskádovitě uskočeno o jeden modul 7,0m v příčném směru.
Součástí objektu je podzemní spojovací chodba, která spojuje navrženou hotelovou budovu s budovou B wellness, postavenou v 1. etapě. Přístup do chodby je z 1.PP a celá chodba je navržena pod terénem. Tvar chodby je částečně obdélníkový a částečně kruhový.

Vstup do budovy hotelu je navržen ze severu. Přes vstupní halu a vertikální komunikace je umožněn přístup do zbývajících dvou podlaží, věnovaných ubytování. Hlavní příjezd k nové budově je navržen z ulice Mánesovy a Zelené přes pozemní parkoviště.
Severní část budovy se tak vzhledem k terénu jeví jako dvoupodlažní, střední a jižní část jako přízemní. Tato hmotová kompozice nízkopodlažní budovy citlivě reaguje na okolní zástavbu rodinných domů.
Hlavní nosný systém objektu je kombinací monolitického sloupového a stěnového systému. Střecha objektu je plochá sedlová se sklonem 7%. Sklon střechy je kryt atikou.


Dispoziční a provozní řešení hotelové budovy SO 01 – budova A
Hlavní vstup do budovy je navržen ze severu od hotelového předjezdu a parkoviště do přízemí (1.NP) budovy. V přízemí budovy jsou navrženy vstupní, stravovací a společenské prostory se zázemím. Hotelová hala provozně a opticky spojuje všechny funkční celky a podlaží budovy - recepci s barem a vstupem na hotelové schodiště, restauraci s terasou a konferenčním sálem, obě podlaží lůžkové části a prostory pro relaxaci a sport.

Ubytovací část
Ubytovací část je umístěna do dvou podlaží - 1.PP a 2.NP. V 1.PP jsou všechny pokoje orientované na jih a mají přímý kontakt s přilehlým terénem. Jižně orientované pokoje ve 2.NP mají vstupy na střešní terasy, které jsou částečně ozeleněné.

Základní kapacita hotelové budovy je cca 38 lůžek v 19 pokojích. Tuto kapacitu bude možno rozšířit o další lůžka formou přistýlek. Provozní a velikostní parametry pokojů a celého hotelu plně odpovídají kategorii čtyř hvězdiček. Pokoje mají vlastní předsíně a koupelny. Část koupelen je vybavena sprchovými kouty, část vanami. Větší koupelny jsou vybaveny sprchovými kouty i vanami. Dva pokoje v 1.PP jsou přizpůsobeny užívání osob se sníženou schopností pohybu.
Pokoje jsou navrženy jako dvoulůžkové s možností variabilního uspořádání s manželským dvojlůžkem nebo oddělených dvou lůžek. V obou podlažích je u některých pokojů navrženo možné propojení sousedních pokojů a vytvoření čtyřlůžkového apartmánu. Tři pokoje ve 2.NP jsou vybaveny krby.

Stravovací provoz
Restaurace s barem a venkovní terasou je navržena v jižní části 1.NP vedle hlavního vstupu do hotelu a hotelové haly. Restaurace a její venkovní terasa jsou orientovány tak, aby byl umožněn výhled na město. Jižní prostorná terasa bude sloužit k posezení a relaxaci. Orientační kapacita vnitřní části restaurace je 70 - 80 míst na ploše cca 120m2. V západní části restaurace je navržen atypicky řešený bar se zázemím. Z restaurace bude přímý vstup do venkovního salónku tvaru paraboloidu, který je tvořený samostatnou konstrukcí a bude dominantním prvkem při pohledu z jižní strany na hotel a také ze samotné restaurace.
Na restauraci přímo navazuje konferenční sál, který je navržen v severní části dispozice 1.NP.
Zázemí stravovacího provozu je umístěno v přímé návaznosti na prostor restaurace v západní části dispozice 1.NP se zásobováním ze severu od parkoviště.
V hotelové hale navazuje na recepci lobby bar, obsluhující hotelovou halu s krbem a přístupem na jižní terasu.

Vinárna se nachází v 1.PP v návaznosti na centrální komunikační prostor. Kapacita vinárny je cca 20 míst. Součástí vinárny je vestavěná kuchyňka pro obsluhu a za skleněnou stěnou sklad chlazeného vína.

Konferenční sál
Konferenční víceúčelový sál je umístěn v severní části 1.NP. Vstup do sálu je navržen jednak z hotelové haly přes restauraci, jednak přímo ze zádveří hlavního vstupu do budovy.
Poloha konferenčního sálu umožňuje jeho variabilní propojení s restaurací nebo rozdělení na několik menších jednacích prostorů. Současně je umožněna přímá obsluha sálu ze zázemí stravovacího provozu. Plocha konferenčního sálu je cca 120m2, orientační kapacita 60 osob.
Vlastní prostor sálu je možno dělit až na 3 nezávislé salónky prostřednictvím mobilních příček. Sál je rovněž možno propojit s prostorem restaurace, čímž se vytvoří plocha o velikosti 240m2 pro pořádání větších kulturních a společenských akcí.
Konferenční centrum je důležitou provozní součástí hotelů této kategorie, která umožní lépe naplnit ubytovací kapacitu v přechodných obdobích mimo hlavní turistickou sezónu.

Sportovní centrum
Sportovní vybavení hotelové budovy je tvořeno prostorem pro dva kurty na SQUASH vč. zázemí. Kurty jsou navrženy v severozápadní části dispozice 1. a 2.PP budovy. Oba squashové kurty mohou být spojeny přemístěním střední dělicí stěny v jednu víceúčelovou tělocvičnu rozměrů cca 10x13m výšky 6m. Vstup do sportovní části je navržen v 1.pp, Ve 2.PP je rovněž navržena rezervní místnost pro sportovní využití. Ve 2.PP a 1.PP jsou navržena sociální zázemí pro sportovce. Obě podlaží jsou propojena samostatným schodištěm.

Technické zázemí budovy
V severní části 1.PP jsou umístěny prostory pro technické zázemí budovy – plynová kotelna, strojovna vzduchotechniky a chlazení, rozvodna NN, místnost pro server a IT technologie.
Hotel je vybaven vlastní prádelnou a sušárnou, umístěnou ve východní části 1.PP. V každém z obou ubytovacích podlaží jsou navrženy samostatné sklady čistého a špinavého prádla a úklidové komory.
5
4
3
2

1

 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.