Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sídlo firmy Fronius

adresa: Praha 10, Hostivař, Dolnoměcholupská
investor: Fronius ČR
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 2008
realizace: 2010

POZEMEK
Pozemek čp. 2521/1 se nachází v jižní části průmyslové oblasti Dolních Měcholup, na hranici s Hostivaří . Je v mírném jižním svahu s převýšením až 5m. Celková výměra je 4300 m2. Z toho jižní část cca 980 m2 je nezastavitelná. Zastavěná plocha budovy je 950 m2.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Budova nové obchodní centrály firmy Fronius je situována k severní hranici pozemku a navazuje fasádou 2.np na stavební čáru sousedního objektu firmy VESKOM. Příjezdová komunikace je napojena na Dolnoměcholupskou ulici. Je vedena podél severní fasády s jednostranným kolmým parkováním a ukončena obrátkou. Na východní straně objektu je realizována jednopruhová venkovní rampa do suterénu na parkoviště zaměstnanců. Vzhledem ke svažitosti stávajícího terénu je vstupní podlaží přístupné ze severu od příjezdové komunikace a v jižní části kde je převýšení již kolem 3,5m je vyneseno na sloupech. Budova je částečně podsklepena v severovýchodní části a zbytek plochy je využit pro parkování zaměstnanců na volném terénu. 2.np je o 1,5m vykonzolováno severním směrem a tvoří přirozené závětří nad přilehlým chodníkem a zásobovacím vstupem. Hlavní vstup je zvýrazněn a kryt vytaženou hmotou zasedací místnosti.

BUDOVA
Jedná se o budovu firmy FRONIUS ČR. Půjde o novou obchodní centrálu v Praze. Budova je rozdělena na 3 hlavní provozní celky:

SERVIS – zde bude probíhat oprava svářeček
TECHSUPPORT NATIONAL – to je předváděcí a ukázkové centrum pro zákazníky, součástí budou robotová pracoviště, svařovací stůl a showroom
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ – administrativní zázemí prodejců.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Suterén – 1.PP
Jihozápadní část je volná plocha se sloupy, využitá pro parkování zaměstnanců. Ve vnitřní části je umístěno technické zázemí budovy (kotelna, servrovna, kompresorovna, strojovna VZT) dále zázemí zaměstnanců (šatny, sprchy, wc, denní místnost) a divize „FOTOVOLTAIKY“ (kancelář, sklad, dílna).

Ve východní části je tréninková místnost TSN se 3 pracovišti pro výuku svářečů. Pod vstupní částí v 1.np je místnost s proskleným stropem pro vystavení ukázkové karoserie automobilu.

Přízemí – 1.NP
Vstupní část je situována na pohledovou osu, která prochází celým objektem a rozděluje budovu na dva hlavní funkční celky, tj. servis svářeček na západní straně a TSN (Techsupport national) na východě. Mezi nimi je vstupní hala s recepcí, schweissercafé, schodišťový prostor, sociální zázemí a atrium se zelení. Prostor servisu je přímo propojen vnitřním schodištěm s kancelářským zázemím ve 2.np a z divizí fotovoltaika v 1.pp.

V severozápadní části budovy je centrální zásobování objektu s místnostmi skladů a odpadové hospodářství.

1. patro – 2.NP
Toto podlaží je věnováno čistě administrativnímu zázemí budovy. Je pouze nad částí půdorysu 1.np. Centrální část tvoří schodišťový prostor, sekretariát a prostorná hala před velkou zasedací místností, která je situována mimo půdorys 2.np, nad vstupní partie objektu a tvoří tím výrazný architektonický prvek. Má samostatné venkovní požární únikové schodiště.

Ve východní části je školící místnost pro max. 30 posluchačů a kanceláře vedení podniku a vedení jednotlivých divizí. V západní části jsou čtyři halové kanceláře s celoskleněnými příčkami a jednou malou zasedačkou. Přisvětlení centra dispozice je zajištěno vrcholovým světlíkem nad střední chodbou. Na západní straně budovy je balkónek.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Budova je založena na 40 pilotách vetknutých do únosné vrstvy. Konstrukční systém je monolitický železobetonový skelet. Stropy jsou monolitické bezprůvlakové desky. Střecha je ocelová z IPE vazníků a vlnitého plechu. Fasáda suterénu je šedá omítka. 1.NP je obloženo černými plechovými lamelami š.400mm. Celá hmota 2.np je opláštěna stříbrně metalízovým plechem typu „BOND“. Pouze vykonzolovaná hmota zasedací místnosti je obložena plechovými kazetami červené barvy.
4
3
2

1

 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.