Česky   English

informační centrum PID

 
 
 
 
 

Dvorecký most

adresa: podolské - zlíchovské nábřeží
investor: hlavní město Praha
projektant: ATELIER 6 + TUBES
projekt: 2018
realizace: 2025

Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro hromadnou dopravu, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se v případě Dvoreckého mostu nepočítá.

Ateliér Tubes a ATELIER 6, zpracovatelé projektové dokumentace, byly vybrány na základě otevřené architektonicko‐konstrukční soutěže, kterou v roce 2018 vyhlásilo hl. m. Praha. Vítězný návrh reaguje na danosti místa, odkazuje na tradici pražských obloukových mostů bez konstrukce nad mostovkou a na existenci blízkých kubistických staveb. Stavebně jde o šestipolový trámový most komorového průřezu z předpjatého železobetonu s celkovou délkou nosné konstrukce 331,6 m. Výškové umístění konstrukce mostu splňuje podmínku jednoho metru nad hladinou povodně z roku 2002. Most je tvarován jako socha – architekti ve spolupráci s umělcem Krištofem Kinterou předpokládají realizaci výtvarného díla ve formě multifunkční kubistické krajiny a botanické zahrady pouličního osvětlení. Dokončení stavby mostu, který přijde na cca 1 mld. Kč, se předpokládá v roce 2025.

2

1
 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.