Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bytový dům Hudečkova

adresa: Praha 4 - Krč
investor: AT DEVELOPMENT, a.s.
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 09/2005
realizace: 09/2007

BYTOVÝ DŮM HUDEČKOVA - dům na kraji sídliště
Bytový dům je umístěn v klidné a dostupné lokalitě, v širším centru města, Praze 4.

Pozemek je v nárožní poloze na křížení ulic Hudečkova a Bohuslava Martinů, v těsném kontaktu s panelovými domy, ale v širším měřítku i s individuální výstavbou rodinných vilek. Před hlavním průčelím je dnes nehostinná plocha, která je v územním plánu vedená jako parková zeleň. Objekt bytového domu je situován podélně s ulicí Hudečkovou do nárožní partie s ulicí Bohuslava Martinů a uzavírá plochu rozvolněné zástavby v lokalitě.

Bytový dům je navržen jako pětipodlažní se dvěma ustupujícími patry. Hmotová kompozice domu je členěna tak, aby vytvářela nárožní dominanty a zároveň reagovala na okolní výškově rozmanitou zástavbu. Silueta navrženého bytového domu je z pohledu od ulice výrazně členěna na tři, resp. čtyři vzájemně se prolínající a výškově členěné hmoty. Tento dojem je podpořen barevným rozlišením režného cihelného obkladu. Na střechách 5.NP a 6.NP jsou navrženy střešní zahrady.

Tvarování hmoty domu reaguje na místo – plochý vyvýšený pozemek nad okolním svažitým terénem. Nároží jsou odlehčena na sloupech. Tyto prostory slouží jednak pro krytí venkovních parkovacích stání, jednak jako krytí vjezdů do podzemních garáží a pěších vstupů do domu.

Bytový dům má navrženy tři hlavní vstupy na vertikální komunikace s osobním výtahem, vjezd na plochu venkovních parkovacích stání a dva vjezdy do dvou podzemních garážových podlaží. Vstupy do domu jsou navrženy ze severovýchodu od ulice Hudečkovy. Jihozápadní část pozemku je využívána převážně jako předzahrádky k bytům v 1.NP.

Konstrukčně je objekt navržen jako železobetonový monolitický skelet, s vnější fasádou v kombinaci hladká bílá omítka, režný cihelný pásek a dřevěný obklad nárožní dominanty ustupujícího sedmého nadzemního podlaží. Okna dřevěná, s hliníkovými venkovními roletami.

Celou stavbu doplňují zídky z gabionů s popínavou zelení, předzahrádky jsou rozděleny habrovými ploty.

Škála bytů je různorodá, od garsoniér až po 5+kk. Celkem se v objektu nachází 57 bytových jednotek, z toho čtyři byty v přízemí, které jsou ovšem z pohledu z ulice v prvním patře, dále po dvanácti bytech v každém patře od druhého do pátého nadzemního podlaží, v šestém podlaží jsou umístěny čtyři byty (z u třech z nich je velká terasa a u dvou dále i zahrada). V sedmém podlaží se nachází jeden luxusní byt s panoramatickým pohledem na Prahu, velikou terasou a zahradou, kde je výška zeminy jeden metr.

5

4
3
2
1
 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.