Česky   English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sídlo firmy Adastra

adresa: Nile house, Adastra, Praha 8
investor: Adastra, s.r.o.
projektant: Atelier 6, s.r.o.
projekt: 04/2006
realizace: 09/2006

Záměrem investora bylo vybavení interieru 5. patra nové administrativní budovy „Nile House“ v Praze 8 Karlíně. Firma Adastra, s.r.o. je mezinárodní konzultační společnost, která dodává softwarová řešení pro business.

Celé patro budovy je věnováno administrativě a jejím pomocným provozům. Celý interiér je koncipován jako kombinace uzavřených kanceláří a halových kanceláří „open space“. Pro prostorové zónování a tím zlepšení orientace byl jasně oddělen střední trakt barevným pojednáním stěn i podlah a ve velké míře využit pro neformální jednací a relaxační místa doplněná velkoplošnými fotografiemi. Kombinací se střídáním uzavřených a otevřených kanceláří, v krajních traktech u fasád, vzniklo příjemné prolínání a různorodost jednotlivých celků, které dodávají nahodilost jinak celkově uniformní stavbě.

Uzavřené kanceláře jsou odděleny sádrokartonovými příčkami s vloženými prosklenými částmi, tak aby se i tyto prostory přičleňovali k celku. Open space v krajních traktech u fasád budovy jsou využita pro pracovní místa, převážně typu „hot desk“, střední trakt pak pro polootevřené jednací a relaxační zóny, copy centra, čajové kuchyňky a klubová sezení.

V původním stavu byl celý prostor bez dělení příčkami a byla zde vestavěna provozní jádra s únikovými schodišti, výtahy a instalačními prostupy a sociálními zařízeními. Podlaha je zdvojená. Použit je systém opláštěných pozinkovaných kazet v rastru 60 x 60 cm. Podhled je pouze nad chodbovou částí půdorysu a výška pod podhled je 2,6m. Z něj pak vystupují do zbylých částí servisní prsty, které obsahují osvětlení a rozvody spriklerů.

Pro hlavní vstup do prostoru kanceláří je použit vstupu ze západní strany spojovací lávky. Schodiště ve vnitřních jádrech jsou pouze jako požární úniková a jsou opatřena čipovými kartami proti nežádoucímu vstupu. Nákladní výtahy v těchto jádrech jsou opět vybaveny systémem přístupových karet a slouží pouze pro zásobování budovy.
3
2

1

 
 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.