Česky   English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitruvius – Deset knih o architektuře / jediné dochované starověké pojednání o architektuře „Stavitelství sestává z ideového usměrnění (ordinatio), jež se řecky jmenuje taxis, z rozvržení (dispositio), jemuž Řekové říkají diathesis, z eurytmie, ze symmetrie, z ladnosti (dekor) a z hospodářské rozvahy (distributio), jež se řecky jmenuje oikonomia.“ „Za dokonalé číslo ustanovili staří číslo, kterému se říká deset; je totiž odvozeno z rukou podle počtu prstů. Jestliže však z článků na obou rukou příroda vytvořila plnou desítku, pokládal i Platon toto číslo za dokonalé proto, poněvadž z deseti jednotek, jež se u Řeků jmenují monades, se tvoří desítka. Matematikové však, kteří se vyslovili proti tomu, prohlásili za dokonalé to číslo, jemuž se říká šest.“ Dokonalé číslo je číslo, které je součtem všech svých dělitelů vyjma sebe sama. První dokonalé číslo najdeme snadno, jde o číslo šest. Vzorec pro výpočet dokonalých čísel našel už Eukleides. Lze-li číslo vyjádřit ve tvaru:
n = 2k-1 (2k - 1), kde k > 1 je přirozené číslo a p = 2k - 1 je prvočíslo, pak je číslo dokonalé.
Snahou a6 je o dokonalost usilovat.

 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.