Česky   English

ATELIER 6, s.r.o. architektonická kancelář

Atelier 6 vznikl na jaře 1992 po absolutoriu FA ČVUT a tvoří jej čtyři společníci:
Ing.arch. Libor Čížek - 1962, Praha
Ing.arch. Ondřej Moravec - 1967, Ostrava
Ing.arch. Michal Nekola -1967, Praha
Ing.arch. Radek Šíma - 1968, Strakonice

Zaměření atelieru
návrhy a projekty skladových, obchodních a výrobních areálů, administrativních budov, obytných budov a rodinných domů, zdravotnických zařízení, návrhy a design vybavení interierů, urbanistické studie a územně plánovací podklady

Rozsah poskytovaných služeb

 • územně-ekonomické poradenství, studie výtěžnosti pozemků a staveb
 • komplexní zpracování projektové dokumentace
  • urbanistické a architektonické studie
  • územně plánovací podklady, zajištění změn územně plánovací dokumentace
  • dokumentace pro územní a stavební řízení
  • zastupování investora při komplexním projednání dokumentace a vyřízení rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • tendrová dokumentace a spolupráce při vyhodnocení nabídek dodavatelů stavby
 • autorský dozor projektanta při realizaci stavby
 • technický dozor investora při realizaci stavby
 • spolupráce při kolaudačním řízení stavby a dohled nad odstraňováním vad a nedodělků
  • návrh a projekt interieru budov, design nábytku a doplňků

 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.